Hans Axel von Fersen. Född 1755-09-04 i Fersenska palatset, Jakob, Stockholm, Stockholms län [1]. Död 1810-06-20 i Stockholm, Stockholms län [1]. Föräldrar: Axel von Fersen [mer] och Hedvig Catharina De la Gardie [mer] [1].

Axel von Fersen d.y., greve, officer och diplomat. [1]

Elev vid krigsskolan Carolinum i Braunschweig, sedan vid militärakademin i Turin. Kapten i armén 1775. Mestre de camp (överste) vid tyska infanteriet i Frankrike 1780. Adjutant hos franske generalen greve de Rochambeau samma år och medföljde dennes franska trupper till Nordamerika. Deltog i amerikanska frihetskriget 1780-83 där han avancerade till överste (mestre de camp propriéaire) för det franska regementet Royal Suédois. Deltog i kriget mot Ryssland 1788 som överstelöjtnant vid adelsfanan. Riksmarskalk 1801. [1]

Axel von Fersen är mest känd för sina kontakter med den franska drottningen Marie Antoinette. Efter franska revolutionen var von Fersen Gustav III:s minister för förbindelserna med franska kungaparet och iscensatte planer för att smuggla kungaparet ut ur Frankrike. Planen misslyckades dock och kungaparet fängslades för att senare avrättas.

Artikel i Wikipedia

Källor: 1. SBL


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning