Harald (vingad lilja).

Barn med okänd mor: [1]

        Anund Haraldsson (vingad lilja)    Gift [2] med Ingeborg Elofsdotter (vingad pil) [mer].
Cecilia Haraldsdotter (vingad lilja)[mer]
Gift före 1278 [1] med Ulf Holmgersson [mer].

Källor: 1. ÄSF I:2,  2. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning