Henrik Mikaelsson. Född omkring 1610 [1]. Död i Heden 1, Överkalix, Norrbottens län [1]. Begravd 1695-11-17 [1]. Far: Mikael Eriksson [2].

1647-02-21: "gaff Hindrich Michilsson på Hedhen till kÿrckian, när gudh förlossat hadhe hans hustru aff ett hårdt barnasänge" [3]

1652-01-25: "Hindrich Michilsson på Hedhen giff. när hans lilla son begroffs" [3]

1659: "Hindrich Michelss på Hedan gifuit j Testament till kÿrkian effter barn" [3]

Gift [1] med Marita, född omkring 1617 [1], begravd 1695-09-29 [1].

Källor: 1. Överkalix C:1,  2. Mantalslängder,  3. Överkalix LIa:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning