Ingeborg Olofsdotter. Född 1670 [1]. Död 1739-02-16 i Västra Silvergruvan, Hällefors, Örebro län [1]. Föräldrar: Olof Ivarsson och Brita Jansdotter [1].

"1739 martj 11 begrovs hustru Ingebor Olofsdotter ifrån Grufwan. Hon var född af ährl? föräldrar 1670. Fadern het Olof Ifvarsson, Modern Brita Jansdotter. När hon war 15 åhr kom hon i tjänst hos Gunnar Ersson på Hyttbacken i 2 åhr. Sen kom hon åter hem igen och kom altså på sitt 30 ålders åhr uti äktenskap med sin nu i Sorgen qwarlämnade - man Anders Swänsson wid grufwan med hken hon Kiärligen sam?lefwat uti 39 åhr och under den tiden med honom aflat 4 stycken barn, 3 söner och 1 dotter, af hwa 1 son är död, the andra lefwa. Ett wackert och stilla lefwerne har hon fördt i hela sin lefnadstid; ------ har hon gådt(?) uti 4 åhrs tid med bröstånga, däraf hon och lades til säng Michaelis tid och dödde den 16 Febr: sedan hon lefwat uti 69 åhr." [1]

Gift 1701-06-23 i Hällefors, Örebro län [2] med Anders Svensson [mer], född 1680-11-21 [3], död 1754-06-14 [1]. Barn: [2, 4]

        Sven Andersson    Född 1703-10 [1]. Död 1739-07-07 [1].
Brita Andersdotter[mer]
Född 1707-11-25 i Silvergruvan, Hällefors, Örebro län [2]. Död 1774 [5]. Gift 1:o omkring 1739 [4] med Johan Ljunger. Gift 2:o 1747-11-15 [1] med Anders Björnsson.
Olof Andersson Född 1711-01-07 i Silvergruvan, Hällefors, Örebro län [2]. Begravd 1715-03-14 [2].
Nils Andersson Född 1713-05-15 i Silvergruvan, Hällefors, Örebro län [2]. Död 1740-11-20 [1].

Källor: 1. Hällefors F:1,  2. Hällefors C:2,  3. Hällefors C:1,  4. Hällefors DII:1,  5. Hällefors AI:3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning