Ingegerd Knutsdotter av Danmark. Far: Knut den helige [mer] [1].

Gift [2] med Folke den tjocke. Barn: [2]

        Knut Folkesson
Bengt "Snivil" Folkesson[mer]

Källor: 1. Svenska Wikipedia,  2. SBL


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning