Ingvald Larsson. Död omkring 1672 [1].

Bonde på Svartbyn 10 från 1657. Efter hans död står hustrun för hemmanet till 1686. [1]

Soldat i Västerbottens regemente från åtm. 1658. Korpral 1660. [2, 3]

Ulf H Larsson: "1657 står Ingevald Larsson som bonde med hustru i Svartbyn i mantallängden. 1657-11-04 står Ingewall Larsson som lagskriven knekt i rulla undertecknad av landshövdingen Johan Graan. 1658 får Ingevald Larsson böta 4 daler för otidigt sängelag (gifte han sig inte med Karin redan 1655?). 1659 får Ingevald Larsson 8 daler för arbeten han ufört på kyrkan. Kr(AIA:1 bild 50). 1662 Ingevald Larssons hustru Karin gav till kyrkan när Gud gav hennes son hälsan igen, 16 öre. (Ingevald borta "på tåg") 1663 är korpralen Ingevald Larsson en av de soldater som skänker till kyrkan efter hemkomsten från Landskrona Kr(LIA:1 bild 68). 1667 Ingevald Larsson får 1 daler från kyrkan för (?) Kr(LIA:1 bild 95). (Han har utfört något arbete men vad kan jag inte tolka.) 1669 är Ingewall Larsson med hustru markerade som knekt och knekthustru i mantalslängden. 1674 är Ingewall Larssons änka med son i mantalslängden. Ingevald död (1673?) sonen som var 15 år eller äldre alltså född senast 1659 var troligen Lars. Hustru Karin står sedan för hemmanet till 1686 men redan 1685 har hustru Karin I. L. son, dotter och sonhustru på hemmanet. 1688 har sonen Lars Ingevaldsson övertagit hemmanet som han står för tills han skrivs ut till soldat 1699, se ovan. Lars Ingevaldssons hustru Anna står för hemmanet efter mannens död till sonen Per tar över det 1706. Per Larssons moder Anna, 64 år gammal dödas av "den grymme fienden Ryssen" och begravdes tillsammans med många andra offer 1717-02-24 D(C:2 fol 105)" [4]

Ingvalds hustru gav 12 öre till kyrkan 1667 när hon "kom j vänskap med sin granhustru". [5]

1684: "Ingwaldz Karin efter sin förgångzqvinna Gärtrud gifvit till kÿrkan, 24 öre" [6]

Gift 1655-04-18 i Överkalix, Norrbottens län [5] med Karin, född omkring 1618 [7], begravd 1695-10-28 [7]. Barn: [4, 7]

        
Lars Ingvaldsson Torv[mer]
    Gift omkring 1684 [1] med Anna.
Elin Ingvaldsdotter[mer]
Född omkring 1670 i Svartbyn 10, Överkalix, Norrbottens län [8, 9]. Begravd 1736-02-21 [9]. Gift 1702-01-12 [6] med Axel Mårtensson [mer].
Karin Ingvaldsdotter[mer]
Gift 1693-11-26 [7] med Anders Staffansson Krabat.

Källor: 1. Mantalslängder,  2. SE/KrA/0022/1658/6,  3. SE/KrA/0022/1660/8,  4. Ulf H Larsson på Anbytarforum,  5. Överkalix LIa:1,  6. Överkalix LIa:2,  7. Överkalix C:1,  8. Överkalix AIa:1,  9. Överkalix C:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning