Jöns Björnsson. Nämnd 1650-1669 [1, 2]. Föräldrar: Björn [mer] och Karin [1].

Troligen den Jöns Björnsson som nämns på Vännäs 9 1648-1649. Bonde på Vännäs 3 från 1650 (efter Hans Björnsson, troligen en bror). Då noterad med hustru och från 1651 med en son. [1]

Gav pengar till kyrkan 1661 när soldaterna kom hem från Wismar. [2]

Gav pengar till kyrkan 1669 i "testament effter sinom fadhers sÿster Gertrud". [2]

Göran Henriksson: "Vännäs gårdar 1 t.o.m. 14 låg på östra sidan om Ängesån (älven) och 15 t.o.m 24 på västra sidan. Nr 17 t.o.m. 22 har kallats Svidjan och har sina anor i Vännäs 3 som kallades Björngården (eller Isigål = i gården)." [3]

Barn med okänd mor: [1, 2, 4]

        Majsa Jönsdotter    Född omkring 1618 [4]. Begravd 1698-03-05 [4].
Ella Jönsdotter Född omkring 1625 [4]. Begravd 1697-03-27 [4].
Björn Jönsson[mer]
Född omkring 1631 [4]. Begravd 1698-02-12 [4]. Gift 1661 [2] med Ingrid.
NN Jönsdotter Född omkring 1652 [4]. Begravd 1697-05-05 [4].
NN Jönsson Begravd 1654-03-24 [2].

Källor: 1. Mantalslängder,  2. Överkalix LIa:1,  3. Göran Henriksson på Anbytarforum,  4. Överkalix C:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning