Jöns Davidsson. Död i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [1]. Begravd 1755-12-14 [1].

Bonde på Vånafjärden 2 från 1718 (efter hustruns första man). [2, 3]

Från Jordeboken år 1750:
No 2 1/4 mantal skatte innehafves af Jöns Davidsson som erhåltdet vittnesbörd att hafva hemmanet uti gott skick både till hus och jordägor, at ock utfå 4 1/2 tr korn årligen samt föda tvenne hästar, 12 kor 2 unga nöt och 45 små kreatur, uti Stråkanäs innehafves 4 sielsland åkerjord och 1/2 lass äng, äfven vid Gammelgården Bäckwijken skall ock 1/2 lass och Blötängen i Rolfs 1 lass såsom öfrigt i Sangis 1/2 lass äng, det mera i Bohlbyn. [4]

Anders Davidsson på Vånafjärden 1 är dopvittne vid sonen Nils dop 1718-12-28. [5]

Gift 1:o 1718-02-23 (Jöns Davidsson och Margeta Jacobsdotter från Vånafjärden) [6] med Margareta Jacobsdotter [mer], född omkring 1680 [6], död 1736-03-29 [6]. Barn: [5]

        
Nils Jönsson[mer]
    Född 1718-11-24 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [5]. Död 1789-11-17 [7]. Gift 1:o 1749-01-06 [6] med Brita Larsdotter [mer]. Gift 2:o 1773-10-31 [7] med Kerstin Henriksdotter [mer].
Karin Jönsdotter[mer]
Född 1722-06-28 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [5]. Död 1807-08-03 [7]. Gift 1744-04-08 [8] med Nils Henriksson [mer].
Margareta Jönsdotter Född 1724-03-18 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [5]. Död 1724-11-11 [6].

Gift 2:o 1737-02-20 (Jöns Davidsson från Vånafjärden och Ella Larsdotter från Kamlunge) [6] med Ella Larsdotter. Barn: [6]

        Lars Jönsson    Född 1738-01-01 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6]. Begravd 1738-02-18 [6].
Jöns Jönsson Född 1738-01-01 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6]. Begravd 1738-02-18 [6].
Lars Jönsson Född 1738-12-01 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6]. Död 1739-02-04 [6].
Jöns Jönsson Född 1738-12-01 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6]. Död 1738-12-03 [6].
Maria Jönsdotter[mer]
Född 1739-12-25 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6]. Död omkring 1810 [9]. Gift 1760-12-14 [10] med Nils Nilsson [mer].
Helena Jönsdotter Född 1742-03-18 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6]. Död omkring 1745 [6].
Margareta Jönsdotter Född 1743-10-02 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6]. Död omkring 1745 [6].
Erik Jönsson Född 1745-03-19 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6]. Död 1809-10-12 [4].
Jöns Jönsson Född 1747-02-05 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6].
Helena Jönsdotter Född 1748-06-07 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6].
Lars Jönsson Född 1750-05-09 i Vånafjärden 2, Nederkalix, Norrbottens län [6].

Källor: 1. Nederkalix LIa:3,  2. Mantalslängder,  3. Nederkalix DII:1,  4. Erik Strömbäcks hemsida om Vånafjärden,  5. Nederkalix CI:2,  6. Nederkalix CD,  7. Nederkalix CI:3,  8. Nederkalix C:2 11/12,  9. Nederkalix AI:3b,  10. Nederkalix C:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning