Jöns Grelsson. Död 1678-10 [1]. Föräldrar: Grels Jönsson [mer] och Marita [2].

Bonde på Svartbyn 3 från ca 1665, efter fadern. [2]

Gav 16 öre till kyrkan 1666 "när gudh halp hans modher till helsan igen". [3]

Gav 24 öre till kyrkan 1672 "tå gud uprettade honom af sin hefftiga siuukdom". [3]

Soldat i Västerbottens regemente. Nämnd 1677-05-12 i Adam Gadds kompani, 1677-06-04 i Arvid von Grabens kompani och 1678-11-07 i Överstelöjtnantens kompani ("död i oktober" - kanske under belägringen av Stralsund). [1, 4]

Gift omkring 1660 [2] med Kerstin, född omkring 1628 [5], begravd 1695-01-25 [5]. Barn: [2, 3]

        
Grels Jönsson[mer]
    Född omkring 1664 [5]. Begravd 1696-09-05 [5]. Gift [3] med Marita.
NN Död 1672 [3].

Källor: 1. SE/KrA/0022/1678/5,  2. Mantalslängder,  3. Överkalix LIa:1,  4. SE/KrA/0022/1677/7,  5. Överkalix C:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning