Jöns Ivarsson. Född omkring 1662 [1]. Död i Nybyn 1, Överkalix, Norrbottens län [1]. Begravd 1710-01-30 [1]. Föräldrar: Ivar Mattsson [mer] och Margareta Ivarsdotter [2].

Gifte sig med änkan Elin på Ängesån 2. Bonde där 1684-1696. [3, 4]

Bytte ca 1696 Ängesån 2 mot nybygget "Satajerfwi" i Satter (drygt två mil längre åt nordväst, längs Ängesån). Flyttade tillbaka till Överkalix 1699, till Nybyn 1. [2, 4, 5]

Mars 1699: "1:ta Gången läth Jöns Ifwarsson ifrån Satajerfwi upbiuda Olof Anundssons skattehemman i Nybyn som han nu ämnar tillträda, effter en oprättat föreeningz skrifft medh arfwingarna och deras målsmän af d. 12. Martij 699. hwar emoot intet klander skiedde." [6]

Gift 1:o 1684 [3] med Elin, född omkring 1630 [5], begravd 1694-01-14 [5].

Gift 2:o 1694-03-18 ("Jöns Ifwarson i Ängesåhn och Marita Jacobs dåtter i Swartbÿn") [5] med Marita Jakobsdotter [mer], född omkring 1670 [5, 7], begravd 1738-05-07 [1]. Barn: [1, 3, 4, 5]

        
Marita Jönsdotter[mer]
    Född i Ängesån 2, Överkalix, Norrbottens län [5]. Döpt 1695-06-07 [5]. Gift 1:o 1716-11-20 [1] med Henrik Johansson Giers. Gift 2:o 1722-11-22 [1] med Hans Larsson Ruut [mer].
Ivar Jönsson Född i Nybyn 1, Överkalix, Norrbottens län [5]. Döpt 1699-04-08 [5].
NN Begravd 1700-03-18 [3].
Jöns Jönsson[mer]
Född omkring 1700 i Nybyn 1, Överkalix, Norrbottens län [4, 7]. Död 1753 [8]. Gift 1718-01-06 [1] med Karin Larsdotter.
Karin Jönsdotter[mer]
Född 1706 i Nybyn 1, Överkalix, Norrbottens län [9]. Död 1786-03-09 [1]. Gift 1730-11-08 [1] med Per Jönsson Lång [mer].
NN Begravd 1709-01-24 [3].
Olof Jönsson Född i Nybyn 1, Överkalix, Norrbottens län [1, 10]. Döpt 1710-09-10 [1]. Död 1786 [10]. Gift 1744-08-03 [11] med Anna Larsdotter [mer].

Källor: 1. Överkalix C:2,  2. Bengt Hjalmar Andersson: Ett bidrag till historien om byn Satter/Järämä i Lule Lappmark,  3. Överkalix LIa:2,  4. Mantalslängder,  5. Överkalix C:1,  6. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4165 b4140,  7. Överkalix AIa:1,  8. Överkalix AIa:2,  9. Överkalix AIa:3,  10. Nederkalix AI:2,  11. Nederkalix CD


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning