Jöns Knutsson Lillie. Död 1631 [1]. Föräldrar: Knut Jönsson (Lillie) [mer] och Margareta Christersdotter Siöblad [mer] [1].

Lillie af Löfstad

Till Ottinge samt Vinö i Lofta (H); hovjunkare 1599 och kammarjunkare 1600 hos hertig Karl. [1]

Källor: 1. EÄ IV


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning