Jöns Mikaelsson. Nämnd 1645 [1]. Far: Mikael Eriksson [1].

Nämnd 1645 som soldat Jöns Michilsson på Hedhan. Troligen son till Mikael Eriksson på Heden 1. [1]

Källor: 1. Överkalix LIa:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning