Jakob Matsson (Rømer). Föräldrar: Mats Jakobsson (Rømer) [mer] och Gro Alfsdotter (Bolt) [mer] [1, 2].

Rømer (yngre ätten)

Kanik i Trondheim och i Mariakyrkan i Oslo. [1]

Källor: 1. SNL http://snl.no/Rmer,  2. SNL http://snl.no/.nbl_biografi/Otte_Matsson_Rmer/utdypning


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning