Joakim "Jock" Mickelsson. Död i Jockfall 1, Överkalix, Norrbottens län [1]. Begravd 1709-05-16 ("testam. efter Jock Mich. i Kengis") [1].

Den förste nybyggaren vid Jockfallet (vilket fick sitt namn efter honom). Nämns första gången i kyrkböckerna år 1654, då han ger 1 daler till kyrkan när han gifter sig. Står i mantalslängden som ägare till "Narken 3" från 1656. (Nybygget räknades till Narken fram till 1675 och från 1678 kallades det Kengis.) [2]

"Kengis" betyder stor, ofarbar fors. [3]

Juli 1684: "Sammaledes erkiändes hustru Marieta i Narken plichtig att betala Joch Mickelsson i Könges 30 D:r Kmt uti ett för alt af hans hustrus; hoos henne innestående arff" [4]

Mars 1685: "Ehuruwähl Jochim Mickelsson i Kängis hafwer giordt anfordringh om något arff eftter sin hustrus broder, som hoos hustro Marieeta i Narken innestå skall, lijkwähl och såsom hoon der till aldeles nekar, wahrandes jämwähl för 12 åhr sedan passerat, men intet något lagligen der eftter frågat, besynnerliga det faste?, som des uthan icke kan eller bör ifrån bohlhemmanet separeras; dy blifwer hans fordran astimerad? såsom förtegat och af intet wärde, lijkmätigt det 15 Cap: Erfdabalken." [5]

Gift 1:o 1654-03-29 (brudgumspeng 29/3) [6] med NN, död 1671 [6]. Barn: [6, 7, 8, 9]

        
Jock Jocksson[mer]
    Född omkring 1653 i Jockfall 1, Överkalix, Norrbottens län [9]. Begravd 1721-02-12 [9]. Gift [6] med Sara Persdotter [mer].
Mats Jocksson[mer]
Begravd 1734-04-21 [9]. Gift [9] med Margareta Grelsdotter.
Kerstin Jocksdotter Född omkring 1660 i Jockfall 1, Överkalix, Norrbottens län [9]. Begravd 1740-10-18 [9].
Pål Jocksson Orre[mer]
Född omkring 1664 [10]. Begravd 1698-02-05 [10]. Gift 1692-07-25 [10] med Ella Persdotter.
Ivar Jocksson[mer]
Gift 1689-09-08 [10] med Kerstin Gustafsdotter.
Brita Jocksdotter[mer]
Gift 1689-12-27 [10] med Lars Mikaelsson Ulat [mer].
Nils Jocksson Död 1691 [10]. Gift 1689-12-27 [10] med Elisabet Olofsdotter [mer].

Gift 2:o [1] med NN, död 1705 [1].

Källor: 1. Överkalix LIa:2,  2. Mantalslängder,  3. Gunvor Hjärtström på Anbytarforum,  4. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3471 b8500,  5. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3472 b7460,  6. Överkalix LIa:1,  7. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3473 b8210,  8. Överkalix AIa:1,  9. Överkalix C:2,  10. Överkalix C:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning