Johan Nilsson Burman. Född omkring 1628 [1]. Död i Hällan 3, Överkalix, Norrbottens län (70 år gammal) [1]. Begravd 1698-06-11 i kyrkan, Överkalix, Norrbottens län [1].

Anno 1659: "Johan Nilss ifrå Burtresk gaf till Kyrkian när han reste til bruket" [2]

Anno 1661: "Johan Nilss, Lars Perssons i Kÿrkiobÿns måger när han war brudgume" [2]

Nämnd med hustru från 1665 till 1678 i Kengis bruk koppar och järnbruk vid Svappavaara kopparbruk, Torneå (Mantalslängd, Kenneth Mossberg). Gruvdräng från 1667 till 1671 i Svappavaara, Torneå (Mantalslängd, Kenneth Mossberg). [3]

Bonde på Bränna 1 1679-1681, därefter på Hällan 3. [4]

November 1678: "2 gången läth Johan Buurman ifrån Skellefteå upbiuda Erich Jönssons hemman i Grelsbÿn, som han sigh för 550 D. tillhandlat haf.r d 30 Martii nestledna." [5]

Köpte Hällan 3 av Grels Larsson vilket bekräftades i häradsrätten i juli 1681. [6]

Gav en daler och 28 öre till kyrkan 4/6 1693 när "Gudh uprättade hans siuka dåtter i Nÿbÿyn, hu Elin bend. ifrån sina svårmodiga tanckar". [7]

"Johan Nilssons sahl. hu. på Hällan, hu. Marita begrofs fram i Kyrckan d. 3 Octob." [1]

"Johan Burman på Hällan, begrofs d. 11 Junii mitt för pelaren på gålfvet, hans ålder war 70 åhr" [1]

TODO: Att hustrun Marita skulle vara född ca 1637 passar dåligt med hennes fars födelseår: ca 1624. Marita skulle dock kunna vara född under tidigt 1640-tal (fadern gifte sig ung - han blev änkling 1644). Eventuellt var Marita yngre än så: namnet på Johans första kända barn (Jöns) tyder på att hon var Johans andra hustru. (Tack till Ulf H Larsson på Anbytarforum)

På ett flertal hemsidor anges Johan Burmans far som Nils Jakobsson (Bure) i Burträsk. Det finns dock inga källuppgifter som stöder detta, tvärtom: Nils nämndes ffg 1555 i skattelängder vilket innebär att han föddes senast 1540. Han skulle då ha varit minst 88 år gammal när Johan föddes. [3]

Gift 1:o 1661 [2] med Marita Larsdotter [mer], född omkring 1637 [1], begravd 1696-10-03 [1]. Barn: [1, 2, 7]

        
Jöns Johansson Burman[mer]
    Född omkring 1661 [1]. Död 1696-09-07 [1]. Gift 1683 [2] med Margareta Olofsdotter.
Elin Johansdotter[mer]
Född omkring 1662 [1]. Begravd 1698-02-12 [1]. Gift omkring 1684 [4] med Lars Nilsson [mer].
Nils Johansson Burman[mer]
Nämnd 1698-1699 [2]. Gift 1686 [7] med NN Carlsdotter [mer].
Karin Johansdotter[mer]
Död troligen 1696 [4]. Gift 1690-03-05 [1] med Per Eriksson [mer].
Lars Johansson Burman[mer]
Född omkring 1669 [8]. Begravd 1719-01-11 [8]. Gift 1693-07-09 [1] med Margareta Andersdotter [mer].
Marita Johansdotter[mer]
Född omkring 1670 [1]. Begravd 1765-01-20 [8]. Gift 1:o 1692-11-27 [1] med Anders Jönsson [mer]. Gift 2:o 1720-07-17 [8] med Nils Henriksson [mer].
Johan Johansson[mer]
Nämnd 1697-1702 [2, 4]. Gift 1698-06-26 [1] med Elin Persdotter [mer].
Malin Johansdotter[mer]
Född omkring 1677 [8]. Begravd 1753-01-17 [8]. Gift 1698-04-26 [1] med Erik Olofsson [mer].

Gift 2:o 1697-07-26 i Överkalix, Norrbottens län [1] med Karin Olofsdotter, född omkring 1650 [9], begravd 1743-03-20 [8].

Källor: 1. Överkalix C:1,  2. Överkalix LIa:1,  3. Leif Boström,  4. Mantalslängder,  5. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3161 b9090,  6. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3468 b5630,  7. Överkalix LIa:2,  8. Överkalix C:2,  9. Överkalix AIa:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning