Jonas Germundi Palma.

Hovpredikant, superintendent, prost och kyrkoherde i Torstuna pastorat, Uppsala stift. [1]

Gift [2] med Anna Nilsdotter. Barn: [2]

        
Elisabet Palma[mer]
    Gift 1630-03-03 [2] med Johan Olofsson [mer].

Källor: 1. EÄ V,  2. EÄ III


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning