Karl Haraldsson (Stubbe).

Fogde på Åbo slott. [1]

Gift [1] med NN Filipsdotter (Ulv) [mer].

Källor: 1. ÄSF I:3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning