Karl Karlsson (Bonde). Föräldrar: Karl Knutsson (Bonde) [mer] och Kristina Abrahamsdotter [1].

Bonde

Källor: 1. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning