Knut Ribbing. Död efter 1417 [1].

Ribbing

Nämnd som häradshövding i Marks härad 1415. Sannolikt far till väpnaren och häradshövdingen i Mark Peder Ribbing. [1]

Enligt Magdalena Ribbings bok "Ätten Ribbing" ska Knut Ribbing varit son till Peder Ribbing och Märta Bosdotter. Detta är dock orimligt eftersom Peder Ribbing levde till åtminstone 1474. Mer troligt är att Knut var en äldre bror eller möjligen far till Peder.

Barn med okänd mor:

        
Peder Ribbing[mer]
    Född omkring 1400. Död efter 1474 [2]. Gift före 1427 [2] med Märta Bosdotter (Natt och Dag) [mer].

Källor: 1. SBL,  2. EÄ VI


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning