Knut Ribbing. Död efter 1581 [1]. Föräldrar: Nils Knutsson Ribbing [mer] och Anna Olofsdotter Stenbock [mer] [2].

Ribbing

Källor: 1. EÄ suppl. 2,  2. EÄ VI


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning