Kristina Björnsdotter. Föräldrar: Björn Haraldsson [mer] och Katarina Ingesdotter [mer] [1].

Gift [1] med Erik "den helige", död omkring 1160 [2]. Barn: [1, 2]

        
Knut Eriksson[mer]
    Född före 1150 [2]. Död omkring 1195 [2].
Margareta Eriksdotter[mer]
Gift [1] med Sverre Sigurdsson.
Katarina Eriksdotter[mer]
Gift [3] med Nils Blake.

Källor: 1. Svenska Wikipedia,  2. SBL,  3. SNL https://nbl.snl.no/Hkon_Galen


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning