Kristina Fastadotter.

Gift [1] med Holmger Folkesson [mer], död efter 1254 [2]. Barn: [1]

        Lars Holmgersson
Ulf Holmgersson[mer]
    Gift 1:o före 1278 [1] med Cecilia Haraldsdotter (vingad lilja) [mer]. Gift 2:o troligen 1284 [1] med Elena [mer].

Källor: 1. ÄSF I:2,  2. SBL


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning