Kristina Månsdotter (Natt och Dag). Föräldrar: Måns Bengtsson (Natt och Dag) [mer] och Ermegård Fikkesdotter Bülow [1].

Natt och Dag

Gift [2, 3] med Sigge Larsson (Sparre af Rossvik) [mer], född 1442 [2, 3]. Barn: [2, 3]

        Margareta Siggesdotter (Sparre af Rossvik)    Gift [2, 3] med Nils Krumme.
Ingeborg Siggesdotter (Sparre af Rossvik)[mer]
Gift 1:o före 1517 [2, 3] med Göran Hansson (Stiernsköld). Gift 2:o omkring 1518 [2, 3] med Christer Clausson Horn (af Åminne) [mer]. Gift 3:o 1524 [4] med Åke Klasson (Tott) [mer].
Hebbla Siggesdotter (Sparre af Rossvik)[mer]
Gift [5] med Erik Fleming.
Filippa Siggesdotter (Sparre af Rossvik)
Lars Siggesson (Sparre af Rossvik)[mer]
Död 1554-01-12 [2, 3]. Gift 1:o 1521-06-24 [2] med Anna Lindormsdotter (Vinge) [mer]. Gift 2:o 1549-02-03 [2] med Brita Trolle [mer].
Göran Siggesson (Sparre af Rossvik)
Nils Siggesson (Sparre af Rossvik) Död efter 1510 [2, 3].

Källor: 1. Svenska Wikipedia,  2. EÄ VII,  3. EÄ suppl. 2,  4. EÄ VIII,  5. Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor del 1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning