Lars Hansson (Tott). Föräldrar: Hans Åkesson (Tott) [mer] och Kristina Eriksdotter (Gyllenstierna) [1].

Tott

Källor: 1. ÄSF I:3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning