Lars Larsson. Född omkring 1644 i Bränna 3, Överkalix, Norrbottens län [1]. Död 1741-05-03 i Bränna 3, Överkalix, Norrbottens län [2]. Föräldrar: Lars Persson [mer] och Karin [3].

Bonde på Bränna 3 från 1682, efter fadern. Klockare åtm. 1692-1698. [4, 5, 6]

"d. 11 April begrofs gamla hustrun Elin Elia dotter i Brännan som sammanlefwat med sin man 75 åhr, samman aflat med honom 12 st. barn, warit frisker och förestådt hushållet tils några dagar för sin död som timade d. 7 April 1736 när hon lefwat uti 106 9 månad." [2]

"Ålderstigna beskedel.(?) mannen Lars Larsson i Brännan som til slutet af sin ålder lefwat frisker och på sista åhret mächtade hålla yxan i handen och hugga ?????????? och til döden wid godt förstånd och beslöt sin gudel. lefnad med 104 åhr" [2]

Elin verkar vara inflyttad till Överkalix eftersom ingen Elias bodde här 1642-1686. Den tidigaste förekomsten av namnet Elias i Överkalix i mtl är David Eliasson som bodde på Lansjärv 4 1696-1699. Han var son till Elias Jönsson, bonde på Övermorjärv 6 från 1651 (som troligen var fader även till Elin). [4]

Gift omkring 1661 [2] med Elin Eliasdotter [mer], född omkring 1640 [1], död 1736-04-07 [2]. Barn: [2, 4, 6, 7]

        
Jöns Larsson[mer]
    Född omkring 1661 i Bränna 3, Överkalix, Norrbottens län [2]. Begravd 1746-09-21 [2]. Gift 1691-04-29 [7] med Karin Persdotter.
Karin Larsdotter[mer]
Född 1668 i Bränna 3, Överkalix, Norrbottens län [7]. Begravd 1693-04-18 [7]. Gift 1690-02-16 [7] med Olof Jönsson [mer].
NN Larsson Begravd 1673-07-06 [6].
Marita Larsdotter[mer]
Född omkring 1676 i Bränna 3, Överkalix, Norrbottens län [2]. Begravd 1743-06-10 [2]. Gift 1:o 1703-11-08 [5] med Olof Grelsson [mer]. Gift 2:o 1718-12-14 [2] med Jöns Johansson [mer].
Majsa Larsdotter
Lars Larsson

Källor: 1. Överkalix AIa:1,  2. Överkalix C:2,  3. Olof Hederyd: Överkalix del 1: Från stenhacka till järntacka,  4. Mantalslängder,  5. Överkalix LIa:2,  6. Överkalix LIa:1,  7. Överkalix C:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning