Lars Nilsson. Död 1665-06-02 [1].

Bonde på Vännäs 13 från åtm. 1642. Från 1659 är han inte skattskyldig och i stället står hans hustru som innehavare i mantalslängderna. (Troligen blev han uttagen till soldat 1658.) [2]

Soldat i kapten Johanssons kompani, Västerbottens regemente. Antagen 1658, avliden 1665-08-26. [1, 3]

"Enlig muntlig tradition bosatte sig den förste nybyggaren på en backe nedanför Kall (nuvarande Alvar Johansson). En tid senare kom ytterligare två gårdar. Gårdarna kom senare att kallas Isigål, Läss och Läss-Ändersa. Under 1600-talet gavs gårdarna hemmansnummer. De fick nr 3, 4 och 5. Senare kom en gård i norra delen av byn, Ava (nr 1) och tre i södra delen. De benämns idag som Jöns-Orsa, Sämel och Ästigål (nr 12, 13 och 14).
"Det medeltida Vännäs bestod således av sju gårdar. En grupp på tre gårdar i södra byn. Jöns-Orsa, Sämel och Ästigål. Jöns-Orsa och Ästigål låg på de ställen de ligger idag. Sämel-gården låg där Oskar Samuelsson bor idag. I mitten av byn låg Isigål, Läss och Läss-Ändersa. De gårdarna flyttades till sina nuvarande lägen vid Laga skifte i mitten av 1800-talet. I norra byn fanns Ava och bör ha varit där Martin Nilsson bor idag. [4]

Gift 1:o [2] med Elin, död 1660 [5]. Barn: [2]

        
Jöns Larsson[mer]
    Född omkring 1646 [6]. Begravd 1710-03-13 [6]. Gift 1665 [5] med Elisabet Henriksdotter.

Gift 2:o 1661 ("Lars Nilsson på Wännäs gaff till Kÿrkian när han wigdes") [5] med Sigrid.

Källor: 1. SE/KrA/0022/1666/5,  2. Mantalslängder,  3. SE/KrA/0022/1658/6,  4. Vännäsbergets Intresseförening - http://www.vannasberget.se/,  5. Överkalix LIa:1,  6. Överkalix C:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning