Lars Sonesson.

Bonde i Glumserud, Väse. Av den gamla Glumserudssläkten. [1]

Barn med okänd mor: [1]

        
Laurentius Laurentii[mer]
    Död 1567 [2].

Källor: 1. Johan Hammarin: Karlstads stifts herdaminne,  2. Rolf Lagerborg: Ur en värmlandssläkts öden 1475-1875


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning