Magnus Bengtsson. Död före 1304 [1]. Föräldrar: Bengt Magnusson [mer] och Margareta [1].

Bjälboättens lagmansgren

Lagman i Östergötland från åtminstone 1293. [1]

Källor: 1. ÄSF I:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning