Magnus Filipsson (Ulv). Föräldrar: Filip Ulfsson (Ulv) [mer] och Botzlana van Kyren [mer] [1].

tillbakaseende ulv

Källor: 1. ÄSF I:3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning