Magnus Gotskalksson (Ulv). Föräldrar: Gotskalk Bengtsson (Ulv) [mer] och Ingeborg Johansdotter (Moltke) [1].

tillbakaseende ulv

Källor: 1. ÄSF I:3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning