Manassès V de Coligny.

Gift [1] med Adelaide di Savoia [mer], död 1090 [1].

Källor: 1. Franska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning