Mats Ivarsson. Nämnd 1679 [1]. Föräldrar: Ivar Mattsson [mer] och Margareta Ivarsdotter [1].

Soldat i Västerbottens regemente 1679 men ej längre 1683. "Mats Ifwarsson gåår uth för sitt egitt hemman i Narcken" [1, 2]

Källor: 1. SE/KrA/0022/1679/6,  2. SE/KrA/0022/1683/9


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning