Mauritz Svantesson Sture. Född 1552 [1]. Död 1592 [1]. Föräldrar: Svante Sture [mer] och Märta Eriksdotter Leijonhufvud [mer] [1].

Sture (yngre)

Gift [1] med Anna Horn af Åminne [mer].

Källor: 1. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning