Mikael Andersson. Död i Svartbyn 12, Överkalix, Norrbottens län [1]. Begravd 1649-04-29 [1].

Bonde på Svartbyn 12 från åtm. 1642. [2, 3]

29/4 1649: "aff h. Chirstin i Swartb. effter hennes sal. man Michil Andersson, 2 daler 16 öre" [1]

Gift [3] med Kerstin, begravd 1682-12-10 [1]. Barn: [1, 3]

        
Anders Mikaelsson[mer]
    Död omkring 1680 [3]. Gift 1654-06-14 [1] med Agnes.
Per Mikaelsson Född omkring 1636 [4]. Död 1716-12-19 [4].
NN Mikaelsdotter Nämnd 1652 [1].

Källor: 1. Överkalix LIa:1,  2. Jordebok 1648,  3. Mantalslängder,  4. Överkalix C:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning