NN Eriksson. Död 1668 i Bränna 1, Överkalix, Norrbottens län ("Erich Persson j Kÿrkbÿ haffuer gifwit effter sin son Testament") [1]. Föräldrar: Erik Persson [mer] och Rakel [1].

Källor: 1. Överkalix LIa:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning