NN Olofsson. Död i Nybyn 2, Överkalix, Norrbottens län [1]. Begravd 1653-10-30 ("Oluff Larsson i Nÿbÿn effter sin sal. son") [1]. Föräldrar: Olof Larsson och NN [1].

Källor: 1. Överkalix LIa:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning