NN Persson. Begravd 1678-04-13 ("hust. Karin soldatens Per Nilssons hust. i Nÿbÿn i Testam. effter sin sal son") [1]. Föräldrar: Per Nilsson Nyman och Karin [1].

Källor: 1. Överkalix LIa:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning