Niklas Berg.

Ålderman i skräddarämbetet i Karlskrona. [1]

Gift [1] med Agneta Lillie [mer].

Källor: 1. EÄ IV


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning