Nils Kristiernsson (Vasa). Föräldrar: Kristiern Nilsson (Vasa) [mer] och Margareta Eriksdotter (Krummedige) [mer] [1].

Vasa (äldre ätten)

Källor: 1. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning