Olof Henriksson. Död omkring 1680 [1].

Hållborgen 1, Revsund från åtm. 1645. Skrevs då "Helleberig". Nämnd 1653-1676 som levande och 1681 som död. [1, 2]

Efter tingets beslut av den 5/6 februari 1700 fick Jon Olsson och Anders Olssons måg Jonas Collman lösa ut var sin av systrarna Lucias och Gunborgs arvedelar. Hemmanet i Hållborgen blev således uppdelat på två delar med 1½ tunnland vardera. [1]

Jon hade kanske en annan mor än Anders pga åldersskillnaden på 27 år. (Eller föddes Anders senare än 1622? Han finns inte med i mtl 1645)

Gift [2] med Anna Olofsdotter. Barn: [2, 3]

        Olof Olofsson
Nils Olofsson
Anders Olofsson[mer]
    Född 1622 [4]. Begravd 1694-06-10 [4]. Gift [4] med Anna Månsdotter.
Lucia Olofsdotter Född 1628 [4]. Begravd 1703-05-20 [4].
Gunborg Olofsdotter Nämnd 1700 [3].
Jon Olofsson[mer]
Född 1649 [4]. Begravd 1711-11-12 [4]. Gift 1:o [5] med Sigrid Persdotter. Gift 2:o 1697-07-02 [4] med Brita Persdotter.

Källor: 1. Revsunds tingslags dombok 1649-1700,  2. Mantalslängd 1645 (Leif Boströms avskrift),  3. Revsunds tingslags dombok 1649-1700 5-6 februari 1700,  4. Revsund C:1,  5. Revsunds tingslags dombok 1649-1700 20-21 februari 1693


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning