Olof Olofsson. Nämnd 1646-1658 [1, 2].

Nämnd 1646 i kyrkoräkenskaperna när han ger pengar till kyrkan efter hustruns hårda förlossning: "Oluff Oluffsson wijdh Landhe giffwit till kÿrck. när hans hustru förlossat bleff, aff ett hårdt barnasänge". [1]

Gift [3] med Anna, född omkring 1606 [4], begravd 1696-09-26 [4]. Barn: [1, 3]

        
Lars Olofsson[mer]
    Född omkring 1644 [4]. Begravd 1696-09-26 [4]. Gift 1:o 1666 [1] med NN. Gift 2:o [4] med Elin.
NN Född 1646 [1].

Källor: 1. Överkalix LIa:1,  2. Mantalslängder,  3. Mantalslängd 1663,  4. Överkalix C:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning