Olof Persson. Död 1646 ("h. Malin i Wännäs effter sijn sal. man O. P. giffwit i Testament") [1]. Mor: NN [1].

Bonde på Vännäs 4a från åtm. 1642. Efter hans död står hustrun för hemmanet till 1665. [2]

Gift [1] med Malin.

Källor: 1. Överkalix LIa:1,  2. Mantalslängder


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning