Peder Ebbesen (Hvide). Föräldrar: Ebbe Skjalmsen (Hvide) [mer] och Ragnhild [1].

Hvide

Källor: 1. DBL XVI


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning