Peder Olofsson (Vinge). Föräldrar: Olof Björnsson (Vinge) [mer] och Ragnilla Pedersdotter [1].

Källor: 1. ÄSF I:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning