Per Eriksson. Född omkring 1625 [1]. Begravd 1696-03-21 (Kyrkovaktare, 71 år gammal) [1].

Bonde på Svartbyn 11 1648-1687. Hade tre söner, födda (cirka) 1652, 1656 och 1659. [2]

December 1696: "Hust:o Marjeta Lars dotter i Swartbyn insinuerade een sytningz skrifft af d. 12. Martii innewarande åhr, utgifwen af dess swärfader sahl. Per Erichsson, hwilken skrifft effter begäran upläsin bleef." [3]

December 1697: "Borgaren ifrån Luhleå, Abraham Ruut förekom, bewijsandes sigh hafwa att fordra uthi sahl. Per Erssons hemman i Swartbyn 53 D:r 26 öre Kmt. det och Tolfman Lars Persson, som är sahl. Per Erssons swärfader nu jemwähl intygar, at Pers hustro i lijfstijden sådant för honom tillstått? Så emedan soldaten Henrich Jacobsson nyligen ingått på samma hemman, som är barnens syskonabarn ..." [4]

Gift omkring 1648 med NN, död 1685. Barn: [2, 5]

        NN Persdotter    Begravd 1652-07-11 [5].
Jakob Persson[mer]
Född omkring 1652 i Svartbyn 11, Överkalix, Norrbottens län [2]. Död 1675 [5]. Gift 1669 [5] med Gertrud.
Erik Persson[mer]
Född omkring 1656 i Svartbyn 11, Överkalix, Norrbottens län [2]. Begravd 1697-01-06 [1]. Gift [1, 3] med Marita Larsdotter.
NN Persson Född omkring 1659 i Svartbyn 11, Överkalix, Norrbottens län [2].

Källor: 1. Överkalix C:1,  2. Mantalslängder,  3. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3971 b7440,  4. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3972 b6920,  5. Överkalix LIa:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning