Per Hansson. Begravd 1676-05-20 ("den 20 Maij haffuer Nils Hansson på Wännäsett giffvitt effter sin sal. brodher Per Hansson") [1]. Föräldrar: Hans N:son och Sigrid [1].

Bonde på Vännäs 10 1671-1675, efter brodern Nils. [2]

Gift 1662 [1] med NN.

Källor: 1. Överkalix LIa:1,  2. Mantalslängder


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning