Ramborg Bengtsdotter. Död efter 1349 [1]. Föräldrar: Bengt Magnusson [mer] och Sigrid [1].

Bjälboättens lagmansgren

Källor: 1. ÄSF I:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning