Sten Bengtsson (Ulv). Död efter 1462 [1]. Föräldrar: Bengt Gotskalksson (Ulv) [mer] och Birgitta Arendsdotter (Styke) [mer] [1].

tillbakaseende ulv

Källor: 1. ÄSF I:3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning