Sten Svantesson Sture. Född 1544 [1]. Död 1565 (dödskjuten under sjöslag) [1]. Föräldrar: Svante Sture [mer] och Märta Eriksdotter Leijonhufvud [mer] [1].

Sture (yngre)

Källor: 1. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning