Thorbern Sunesen (Hvide). Föräldrar: Sune Ebbesen (Hvide) [mer] och Cecilia [1].

Hvide

Källor: 1. Danska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning